Com prevenir les toxiinfeccions alimentàries com la Salmonel·la?

L’arribada de l’estiu i les temperatures elevades, afavoreix les toxiinfeccions alimentàries provocades per microorganismes del gènere Salmonel.la, el qual es localitza habitualment als budells dels animals sans, especialment dels ocells, sense provocar-los cap malaltia. Els aliments on es pot trobar són la carn crua de porc i d’aviram, a causa de contaminacions accidentals, i els […]

Read More Com prevenir les toxiinfeccions alimentàries com la Salmonel·la?